AR-GE

ar ge

Tübitak, Kosgeb ve Kalkınma Ajansı gibi kurumların verdiği desteklerden az çok her firmanın bilgisi bulunmaktadır. Bu bilgilerin birçoğu da gerçekliği tartışılacak kirli bilgilerden ibarettir. Bu noktada hedef kitlemizi oluşturan KOBİ’ lerin ve Büyük İşletmelerin en büyük sorunlarından biri de gerçekleştirdikleri çalışmaların hangi kapsamda nitelendirildiğini ve desteklerin uygulama aşamalarını bilmemeleridir. Kısa ve orta vadeli hedefler çerçevesinde İşletmenin olağan rekabet koşullarında ki mücadelesi sırasında bunları düşünmek ve uygulamak doğal olarak pek de kolay olmamaktadır. Hayata geçirilmesi hedeflenen yatırımların hangi finansal kaynaklarla gerçekleşebileceğini anlatmak ve bu kaynaklardan faydalanılmasını sağlamak ise AR-GE ekibimizle çok daha kolay olmaktadır.