İş Hukuku Danışmanlığı

İŞ KAZALARI HUKUK DANIŞMANLIĞI
İş kazaları önceden planlanmamış, beklenmeyen anda meydana gelen çalışanın yaralanmasına, ölümüne; işin durmasına, üretim ve ürün kaybı yaşanmasına sebep olan olaylardır. İş kazaları meydana geldiğinde işveren, işyeri yönetimi, işçiler böyle bir acil durumda ne yapacaklarını ve nasıl müdahale edeceklerini genelde bilemez veya panik sonucu hatalı kararlar verilebilir, yanlış davranış biçimleri yaşanabilir. EnSaTurk OSGB olarak uzman kadromuz ile meydana gelen iş kazalarında işverenin, işyeri yönetiminin, işçinin yanında kaza sürecinin en isabetli şekilde yönetilmesi için
• İş koluna ve sektöre özel branşta A sınıfı İş Güvenliği Uzmanları,
• İş hukuku konusunda uygulama ve yorumlamada uzman emekli İş Müfettişleri
• Çalışma hukuku konusunda uzman Avukat danışmanlarımız İle destek veriyoruz.

Hizmetlerimiz ;
• İş kazası anında uzaktan yönlendirme ve danışmanlık,
• Talep halinde iş kazası anında olay sürecini bizzat olay mahallinde yürütmek
• Savcılık soruşturması sürecinde yönlendirme ve danışmanlık,
• Mahkeme sürecinde dava dosyası içeriğini idari, hukuki ve teknik açıdan incelemek, bilirkişi raporlarına karşı görüş bildirmek,

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUK DANIŞMANLIĞI
Hizmet kapsamımız;
• İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında işyerinde uygulanan faaliyetlerin, yükümlüklerin ve mevzuat gereklerinin iş müfettişleri ve SGK müfettişlerinin yapacağı denetimler öncesinde tüm noksan hususların tamamlanması ve teftişe hazır duruma gelinmesi amacı ile bağımsız denetmenlerimiz tarafından ÖZEL DENETİM statüsünde incelenmesi ve raporlanması,
• İdari denetimlerde ortaya çıkan iş sağlığı ve güvenliği hususlarının gözden geçirilmesi, para cezası uygulamalarına süresi içinde itiraz edilmesi,
• İdari denetim sonucu işyerinde işin durdurulması ve işyerinin kapatılması işleminde sürecin yönetilmesine destek verilmesi, süresi içinde itirazların yapılması.

İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI
Hizmet kapsamımız;
İş Kanunu ve Borçlar Kanunu kapsamında çalışma hayatını ilgilendiren işçi, işveren ve yönetim personelinin maruz kalacağı her türlü idari, teknik ve finansal sorunun çözümü, görüş bildirimi, işyeri çalışma gruplarına danışmanlık desteği verilmesidir. iş güvenliği konularının yanı sıra diğer konularda da iş hukuku desteği vermektedir.