İşe Giriş Sağlık Raporları

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

İşe giriş sağlık raporu, sektör fark etmeksizin 6331 sayılı kanun ile işe yeni başlayacak kişilerin alma zorunluluğu bulunan rapordur. Sağlık raporu çalışan kişinin mesleki hastalığının referans noktasını belirler. Özellikle de kendi sektör gereği tehlikeli ya da çok tehlikeli iş sınıflarında olan işyerlerinde bu gibi belgeler çok daha önem arz etmektedir. İşe giriş sürecinde sağlık raporundan geçen kişilerin işe alınması da son derece doğru bir yaklaşım olacaktır.

ENSALAB tarafından verilen sağlık raporu ile çalışanın sorunsuz bir şekilde iş başı yapması sağlanır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Zorunlu mu?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işverenlerin, işe alım sırasında “İşe Giriş Sağlık Raporu” istemesi zorunlu tutulmaktadır. İşe girecek olan kişinin, yapılacak olan işe uygun olduğunun kanıtlanması noktasında bu raporu alması gerekmektedir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi noktasında işe başlamadan önce tüm tetkiklerin yapılması, muayenelerin gerçekleştirilmesi ve raporun düzenlenmesi şarttır. 

İşe Girişler İçin Neden Sağlık Raporu Alınır?

İşe başlayacak çalışanın mevcut sağlık durumun belirlenmesi için alınmaktadır. İşe giriş sağlık raporlarınızı ENSATURK OSGB gibi Basit Hizmet laboratuvar yetkisi olan OSGB’lerden alabilirsiniz. 

İşe Giriş Sağlık Raporu Geçerlilik Süresi

İşe giriş sağlık raporları işyeri hekimleri tarafından da verilebilir. Bu sağlık raporlarının geçerlilik süresi ise de değişiklik göstermektedir.

Çalışma koşullarının şartlarına göre bu raporun geçerlilik süresi;

  1. Az tehlikeli kurumlarda 5 yıl
  2. Orta tehlikeli iş sınıfına ait kurumlarda 3 yıl
  3. Çok tehlikeli iş sınıfınd bulunan kurumlar için 1 yıldır.

İşe giriş sağlık raporlarının çalışanlar tarafından mutlaka alınması gerekmektedir. Nitekim tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda çalışacak olan kişilerin bu tür raporları alarak iş başvurusu yapmaları son derece önemlidir.

ENSALAB olarak İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan kurumsal firmalarla yaptığımız anlaşmalarla ile işe giriş sağlık raporu hizmeti sunmaktayız.

ENSALAB olarak olarak genel laboratuvar hizmetlerimiz;

İşe Giriş Sağlık Raporu

Yüksekte Çalışabilir Raporu

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu

Aşılar (Tetanoz ve Hepatit Aşıları)

Elektro Kardiyografi (EKG)

Göz Muayeneleri

Odyometri (işitme Testi)

P.A Akciğer Grafisi

Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

Kan Grubu Tayini

Tam Kan Sayımı ve Kan Tahlili (Hemogram)

AKŞ: Açlık Kan Şekeri Testi

TKŞ: Tokluk Kan Şekeri Testi

HbA1c: Hemoglobin A1c

Portör Muayenesi (Portör Testi)