Kalkınma Ajansı Destek Programları

kalkınma

KALKINMA AJANSI NEDİR?

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan KOBİ destek programları arasında en kapsamlı desteği veren Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınma odaklı çalışan en önemli kurumlar arasında yer almaktadırlar. Kalkınma Bakanlığı bünyesinde, Türkiye’de bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bütün bölgelerde sosyo-ekonomik kalkınma girişimlerini başlatmak ve desteklemek, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltarak bölgelerin ulusal kalkınma ve rekabet gücüne katkılarını artırmak amacıyla kurulan Kalkınma Ajanslarının sayısı bugün 26’yı bulmuştur.

Ajansların faaliyet gösterdikleri bölgeler için temel görevleri işbirliğini ve koordinasyonu geliştirerek sinerji yaratmaktır. Kalkınmanın bölgesel çalışmalarla sağlanacağına inanan bu kuruluşlar bağlı bulundukları illerdeki işletmelerin gelişimini bölgenin kalkınması yolunda önemli bir unsur olarak görmektedirler. Sadece hibe dağıtan kuruluşlar olarak algılanmaması gereken Ajanslar yalnızca KOBİ’lerin değil kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların gelişimini de hedefleri arasına almışlardır.

Neden Desteklenen Projelerden Biri Sizin Projeniz Olmasın?

Bölgesel kalkınmaya hız kazanmak amacıyla, kendi bölgelerinde faaliyet gösteren KOBİ’leri yatırım gerçekleştirmek hususunda teşvik eden ajanslara 2008 yılından bu yana toplam 13.965 proje başvurusu yapılmış, 2.462 proje desteklenmiş ve 521,1 milyon TL kaynak tahsis edilmiştir. Ajanslardan hibe desteği almak istiyorsanız tek yapmanız gereken işletmenizin faaliyet gösterdiği ilde çalışmalarını sürdüren kalkınma ajansının hibe teklif çağrılarını takip
etmek ve son başvuru tarihinden önce yatırım fikrinizi anlatan projenizi bu ajansa teslim etmektir. Hibe başvuru formu ve talep edilen belgelere ajansların internet sitelerinden ulaşmak mümkündür.

Ajanslardan % 50 oranında destek talep edebilirsiniz

Bugüne kadar çağrıya çıkan Ajanslara baktığımızda destek üst limitinin 500.000 TL olduğunu görürüz. Bu demektir ki 1.000.000 TL’lik bir proje gerçekleştirmeniz halinde bunun 500.000 TL’lik kısmını (en fazla % 50 oranında destek alabilirsiniz) geri ödemesiz hibe olarak Ajans karşılamaktadır.

Değerlendirme Süreci

Başvuru sürecinden sonra heyecanla beklenen değerlendirme süreci başlar. Projelerin değerlendirme süreci yaklaşık 3 ay sürmektedir. Bu süre sonunda hibe almaya haz kazanan KOBİ’ler ile Kalkınma Ajansları arasında hibe sözleşmesi imzalanmaktadır. Sözleşme kapsamında hibe almaya hak kazanan KOBİ’lerin sözleşmenin imzalanmasından sonra Kalkınma Ajansına hibe tutarının %10’u oranında teminat (nakdi veya banka teminat mektubu) sağlaması gerekmektedir.

Ödemeler

Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat şartının yararlanıcı tarafından yerine getirilmiş olması kaydıyla, destek miktarının % 40’ı, yararlanıcıya ait sözleşmede belirtilen banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır. Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hak ediş esasına göre gerçekleştirilir. Ara ödemede destek miktarının % 40’ı ve son ödemede % 20’si yararlanıcının banka hesabına 30 gün içerisinde aktarılır.

Kalkınma Ajansları:

TR1: İstanbul

TR10: İstanbul – (İSTKA) İSTANBUL KALKINMA AJANSI

TR2: Batı Marmara

TR21: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ- (TRAKYAKA) TRAKYA KALKINMA AJANSI

TR22: Balıkesir, Çanakkale –(GMKA) GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

TR3: Ege

TR31: İzmir –(İZKA) İZMİR KALKINMA AJANSI

TR32: Aydın, Denizli, Muğla – (GEKA) GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

TR33: Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak – (ZAFER) ZAFER KALKINMA AJANSI

TR4: Doğu Marmara

TR41: Bilecik, Bursa, Eskişehir – (BEBKA) BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK KALKINMA AJANSI

TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova –(MARKA) DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

TR5: Batı Anadolu

TR51: Ankara – (ANKARAKA) ANKARA KALKINMA AJANSI

TR52: Karaman, Konya – (MEVKA) MEVLANA KALKINMA AJANSI

TR6: Akdeniz

TR61: Antalya, Burdur, Isparta – (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI

TR62: Adana, Mersin – (CKA) ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

TR63: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye – (DOĞAKA) DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

TR7: Orta Anadolu

TR71: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir – (AHİKA) AHİLER KALKINMA AJANSI

TR72: Kayseri, Sivas, Yozgat – (ORAN) ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

TR8: Batı Karadeniz

TR81: Bartın, Karabük, Zonguldak – (BAKKA) BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

TR82: Çankırı, Kastamonu, Sinop – (KUZKA) KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat – (OKA) ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI

TR9: Doğu Karadeniz

TR90: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon – (DOKA) DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

TRA: Kuzeydoğu Anadolu

TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum – (KUDAKA) KUZEY DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

TRA2: Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars – (SERKA) SERHAT KALKINMA AJANSI

TRB: Ortadoğu Anadolu

TRB1: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli – (FKA) FIRAT KALKINMA AJANSI

TRB2: Bitlis, Hakkari, Muş, Van – (DAKA) DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

TRC: Güneydoğu Anadolu

TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis – (İKA) İPEK YOLU KALKINMA AJANSI

TRC2: Diyarbakır, Şanlıurfa – (KARACADAĞ) KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

TRC3: Batman, Mardin, Şırnak, Siirt – (DİKA) DİCLE KALKINMA AJANSI