OSGB NEDİR?

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) ;
İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere, işyeri dışında kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen özel kuruluşlardır.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre çalışan sayısına bakılmaksızın işyerlerinde İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu vardır.
İşverenler; işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelini kendi bünyelerinde istihdam edebilecekleri gibi yetkili OSGB firmalarından da bu hizmeti fatura karşılığında temin ederek yükümlülüklerini yerine getirebilmektedirler.