Sample Page

Soruda sizden ne isteniyorsa ne eksik ne fazla sadece istenileni düşünmelisiniz. Unutmayın! Sizden kişisel yorumunuz istenmiyor.

Bazı sorular sizin için çok kolay gelir ve cevabın böyle olmadığını düşünürsünüz oysa kolay sorular sormakta bu işin tekniğinin bir parçasıdır.

Her testte bilgi seviyesinin üstünde ve altında sorularla karşılaşırsınız. Ancak testin genelini çözebileceğiniz sorular oluşturur. %10’u çok zor/kolay, %20’si zor/kolay ve %40’ı normal bilgi seviyesindedir.

Zorlandığınızı düşündüğünüz soruda zaman kaybetmeyin, diğer soruya geçin.

Turlama tekniğini kullanın!

Baslık
Baslık
Baslık

İlk turda yapabildiğiniz soruları çözün. Cevaplandırılmayan sorulara soru kitapçığında bir simge veya işaret koyun. Böylelikle, o soruların ikinci turda daha kolay bulunması sağlanır. Bu yöntem testteki her soruyu incelemenize ve zamanınızı doğru kullanmanıza yardımcı olur.

İnsan psikolojisi soru içindeki ifadeleri olumlu yönde algılamaya eğilimlidir. Bu yüzden ‘değildir’, ‘olamaz’, ‘altı çizili’ veya ‘kalın’ yazı karakterli ifadeleri daha dikkatli okumalısınız.

Paragraf tipli sorularda  genellikle paragraftan önce soru kökünün okunması paragrafın ikinci defa okunması mecburiyetini önler.

Hangi ders   olursa olsun; şıklardan önce soru metnini okuyun. Soru      köklerini iyi anlayın.

İlk doğru gördüğünüz seçeneği hemen işaretlemeyin, tüm seçenekleri mutlaka okuyun.Unutmayın!En doğru seçenek E şıkkı da olabilir.

  • 4 Yanlış cevabın 1 Doğru’yu götüreceğini biliyoruz. Bu yüzden, bilmediğiniz soruları boş bırakın.
  • Boş bıraktığınız soruya kitapçıkta küçük bir işaretleme yapın. Böylelikle hem kaydırma riski azalır hem de sonradan soruyu yapmak için döndüğünüzde soruyu bulma noktasında sorun yaşamazsınız.