Atık Su Arıtma Tesisi

ENSATURK MÜHENDİSLİK Çevre Teknolojilerinin uygulama alanlarında; endüstriyel ve evsel atık su arıtımı, anaerobik (havasız) arıtma konularında sektörel olarak gıda, metal, mukavva, matbaa, tekstil alanlarında birçok arıtma tesisi çalışmaları yapmıştır. ENSATURK MÜHENDİSLİK, bünyesinde bulunan uzman Çevre Mühendisi kadrosu ile atık su arıtımı konularında çözümler üretmekte ve uygulamaktadır.
Çevre Teknolojileri Ve Atık Su Arıtımı Konularındaki Faaliyet Alanları;
• Atık su arıtma tesisi projelendirilmesi ve ilgili kurumlardan onaylatılması
• Anahtar teslim paket tip atık su arıtma sistemleri ve devreye alınması
• Atık kabul tesisi projelendirilmesi ve ilgili kurumlardan onaylatılması
• Sızıntı suyu arıtma sistemlerinin projelendirilmesi ve ilgili kurumlardan onaylatılması
• Düzenli depolama sahası tesisi projelendirilmesi ve ilgili kurumlardan onaylatılması
• Atık su geri kazanım prosesleri konusunda bilimsel çalışmalar
• Su-atık su arıtma tesislerinin anahtar teslim yapılması
• Her türlü anaerobik havasız arıtma tesislerinin yapılması projelendirilmesi anahtar teslimi
• Su- atık su konusunda her türlü parametre için laboratuvar hizmetleri
• AR-GE çalışmaları
• Arıtma tesisleri için ekipman temini, montajı, revizyonu ve işletmesi
• Arıtma tesisi danışmanlığı ve danışmalık kapsamında her türlü analizlerin yapılması raporlanması ve firmaya sunulması ile birlikte tesisin kontrolü
Kimyasal Arıtma
Suda çözünmüş veya askıda halde bulunan maddelerin fiziksel durumunu değiştirerek çökelmelerini sağlamak üzere uygulanan arıtma prosesleridir Kimyasal arıtma prosesinin üniteleri, atık suyun uygun PH aralığına getirildiği nötralizasyon bölümü , atık suya çökeltimi sağlayacak kimyasal maddelerin ilave edildiği koagülasyon bölümü ve koagülant ilave edilmiş atık suyun uygun hızda karıştırılması ile flokların oluşmasını ve çökeltimi sağlayan flokülasyon bölümüdür. Kimyasal arıtma işlemi ile askıda katı madde, KOİ, BOİ, ağır metal ve fosfor gibi parametrelerin giderimi sağlanmaktadır.
Biyolojik Arıtma
Atık suda mevcut olan organik esaslı katı maddelerin mikroorganizmalar tarafından parçalanması ile atık sudan uzaklaştırılması işlemidir. Parçalama işlemi sonunda temizlenmiş olan atık su üstte kalırken mikroorganizmalar dibe çökerler. Bu sisteme aktif çamur sistemi de denilmektedir. En yaygın aerobik biyolojik arıtma uygulaması, aktif çamur prosesidir. Aktif Çamur prosesleri; Ön Çöktürme Havuzları, Havalandırma Havuzları, Son Çöktürme Havuzları ve Dezenfeksiyon ünitesinden oluşur. Dezenfeksiyon işlemi ise; atık su arıtma tesisi çıkış suyunun alıcı ortama verilmeden önce içerisindeki bakteri ve virüslerin bertaraf edilmesi işlemidir.
Paket Arıtma
Paket Arıtma endüstriyel veya evsel atık suların arıtımında kullanılan adından da anlaşılacağı üzere kullanımı ve bakımı kolay şekilde imal, taşınabilir nitelikteki kompakt ve modüler arıtma sistemlerine verilen genel isimdir. ENSATURK MÜHENDİSLİK, Polipropilen(PP) malzemeden arıtılması gereken su miktarına göre yeterli büyüklüklerde imal edilir. Polipropilen(PP) malzeme, bakım gerektirmeyen, +50 ve -40 °C dayanıklı, uzun ömürlü, yerinde montajı ve demontajı kolaylıkla yapılabilen malzemedir. Birden fazla paket arıtma ünitesi birbirine bağlanarak yüksek su debilerine ulaşabilir. Evsel nitelikli atık suların arıtımında kullanılan Biyolojik Paket Arıtma sistemleri kolay kurulum ve bakımından dolayı sıklıkla tercih edilmektedir. Kimyasal Paket Arıtma sistemleri endüstriyel atık suların arıtımında sıklıkla kullanılmaktadır.