GSM Ruhsatı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (10/8/2005 Tarih No : 25902) kapsamında yetkili idareler tarafından işyerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izindir.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Belediye sınırları içerisinde Belediyeler tarafından, belediye sınırları dışında ise İl Özel İdareler tarafından verilir.
Gayri Sıhhi Müessese Nedir? Gayrisıhhî Müessese (Sıhhi Olmayan İşletme) faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.
1. Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerleridir.
2. Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerleridir
3. Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması gereken işyerleridir
Gayrisıhhi Müesseseler şu ana başlıklar altında toplanmaktadır;
1. Enerji Sanayi.
2. Metalurji Ve Makine Sanayi.
3. Maden Sanayi.
4. Kimya Sanayi.
5. Gıda Maddeleri, İçkiler, Yemler Ve Tarımsal Ürünler Sanayi.
6. Petrokimya Sanayi.
7. Atık Maddelerin Değerlendirilmesi Ve Bertaraf Edilmesi İle İlgili Sanayi.
8. Tekstil Sanayi.
9. Diğerleri
Gayri Sıhhi Müesseseler; Sağlık koruma bandı tayini, yer seçimi ve tesis kurma izni aşamalarından geçerek ruhsatı almak zorundadırlar.
Ruhsat İçin Gereken Belgeler
1. Başvuru formu
2. Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği
3. Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığında dair itfaiye raporu
4. Sorumlu müdür sözleşmesi
5. Çevre izni/lisans belgesi
6. Vaziyet planı
7. Makine yerleşim planı
8. Makine motor beyanı
9. Basınçlı kap fenni muayenesi
10. LPG tankı mevcut ise yer altı tankları için akredite kuruluşlardan katodik koruma tank ve tesisatın topraklama ölçüm raporları
*Belediye ve İl Özel İdarilere göre farklı belge talebinde bulunabilir