Çevre Danışmanlığı

EnSaTurk Mühendislik, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bu kapsamda Çevre Yönetim Hizmeti sunan bir kuruluştur.
EnSaTurk Mühendislik, konularında deneyimli Çevre Mühendisi kadrosuyla “Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik'' ''Çevre Denetim Yönetmeliği'' ve ''Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik'' ve diğer Çevre Mevzuatları kapsamında firmalara çözüm ortağı olmaktadır.

Çevre Danışmanlık (Yönetim) Hizmetlerimiz
» Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
» Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması
» İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının alınması
» Geçici Faaliyet Belgesinin alınması

Çevre İzinleri
» Emisyon İzni
» Gürültü Kontrolü İzni
» Atık Su Deşarjı İzni
» Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni
» Derin Deniz Deşarjı İzni

Çevre Lisansları
» Geri Kazanım Lisansı
» Bertaraf Lisansı
» Ara Depolama Lisansı
» İşletme Lisansı
» Arındırma Lisansı
» Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması
» Tesislerin Çalışmasının Çevre Kanunu ve Bu Kanuna Dayanılarak Yürürlüğe Giren Yönetmeliklere Uygunluğunun Kontrolü
» Atık Yönetimi
» Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izlemek, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek ve raporlamak
» Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi
» Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Özendirici Faaliyetlerin Düzenlenmesi
» Teknik Uygunluk Raporlarının Hazırlanması