Sıkça Sorulan Sorular

♦6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI NEDİR ?

Amacı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık- güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

♦6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR ?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası TBMM’de 20.06.2012 tarihinde kabul edilmiştir.
Kanunun bazı maddeleri 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bazı maddeleri 01.01.2014 tarihinde, bazı maddeleri ise 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

♦YASANIN KAPSADIĞI İŞYERLERİ NELERDİR?

Kanun kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerini, çırak ve stajyerler dâhil tüm çalışanları faaliyet konularına bakılmaksızın kapsamaktadır. Bu nedenle çalışanı olan tüm sağlık kuruluşları (muayenehane, poliklinik, merkez, hastane) kapsam içindedir.
Çalışan istihdam etmeyen yani çalışanı olmayan sağlık kuruluşları (işyerleri) kanunun kapsamı dışındadır.

♦RİSK DEĞERLENDİRMESİ NEDİR ?

İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için yapılması gerekli çalışmalar Risk Değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır.

♦TEHLİKE SINIFI NEDİR ?

İş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim şekilleri, çalışma ortamı vb. dikkate alınarak her sağlık kuruluşu (işyeri) için belirlenen tehlike grubudur.

♦KAÇ ÇEŞİT İŞYERİ TEHLİKE GRUBU VARDIR ?

Tüm işyerleri
I. Az tehlikeli
II. Tehlikeli
III. Çok tehlikeli olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır.

♦İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARINI KİM BELİRLEMEKTEDİR ?

İşyeri tehlike sınıfları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenmektedir.

♦İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI’NIN İŞVERENLER OLARAK BİZE İLK ETAPTA GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER NELER VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ NE ZAMANA KADAR TAMAMLAMAK ZORUNDAYIZ ?

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ilk etapta tüm işyerlerinin Risk Değerlendirmesi yaptırmasını zorunlu kılmaktadır. Bu yükümlülüğün 01.01.2013 tarihine kadar yerine getirilmiş olması gerekiyordu.

♦ŞU ANDA YAPTIRMADIĞIMIZ İŞLEMLER İÇİN CEZAİ MÜEYYİDE UYGULANIYOR MU ?

Risk değerlendirmesi yaptırmayan tüm işyerlerine dolayısıyla tüm işyerlerine 2013 Ocak ayı itibariyle para cezaları uygulanacağı kanunda açık bir şekilde yazılmıştır. Bu nedenle yapılacak kontrollerde Risk Değerlendirmesini yaptırmayan işletmeler para cezası ile karşı karşıya kalacaklardır.

♦RİSK DEĞERLENDİRMESİ HANGİ İŞYERLERİNİ KAPSIYOR ?

Risk değerlendirmesini kamu ya da özel bütün işyerleri yaptırmak zorundadır.

♦RİSK DEĞERLENDİRMESİNİ KİME YAPTIRACAĞIZ ?

Risk Değerlendirmesi kanunda işverenlerin genel yükümlülükleri içinde yer almaktadır. Yine kanun, İşveren risk değerlendirmesini “yapar” ya da “yaptırır” demektedir. Bu noktada ENSATURK OSGB’ den destek alabilirsiniz.

♦YASANIN BİZE GETİRDİĞİ SORUMLULUKLAR NELERDİR ?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun bize yüklediği sorumlulukları temel olarak ikiye ayırabiliriz.
1) Risk Değerlendirmesi
2) İş Güvenliği Uzmanı ile İşyeri Hekiminden hizmet alınması
Kanunda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca destek sağlanabileceği yazılıdır. Bu destekten 10’dan az çalışanı olan (1-9) ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilecektir. Bu desteğin nasıl sağlanacağına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çıkaracağı bir yönetmelikle belirlenecektir.

♦RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN YAPILMASINDA İŞVEREN OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ NELER ?

Risk Değerlendirmesi yapılmasında kamu ya da özel tüm işverenlere yükümlülükler getirilmiştir.
Bunlar:
* Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak
* Mesleki riskleri önlemek için her türlü tedbiri almak
* Sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmek
* Mevcut durumu iyileştirmektir.
İşverenler;
* Risk değerlendirmesi yapmak ya da yaptırmak
* Acil durum planı hazırlamak
* Çalışanlara sağlık ve güvenlik eğitimi yaptırmak
* İşe yeni başlayanlar için sağlık raporu istemek
* İşin devamı süresince çalışanın ve işin niteliği işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayenelerini yaptırmakla yükümlüdür.

♦RİSK DEĞERLENDİRMESİ HANGİ ARALIKLA YENİLENMELİDİR ?

– Çok tehlikeli sınıfta iki yılda bir
– Tehlikeli sınıfta dört yılda bir
– Az tehlikeli sınıfta altı yılda bir yenilenir.

♦AİLE HEKİMLİĞİ KURUMUYLA YENİ YASA İÇERİSİNDE BELİRLENEN İŞYERİ HEKİMLİĞİ UYGULAMASININ BİRBİRİYLE KOORDİNASYONU VAR MI ?

Aile hekimliği ile işyeri hekimliği uygulamasının birbiriyle ilişkisi bulunmamaktadır.

♦ÇALIŞANLARIN HÂLİHAZIRDA BULUNAN SAĞLIK RAPORLARI VE ÖZLÜK DOSYALARI SAKLANMAYA DEVAM EDECEK Mİ ?

Çalışanların var olan özlük dosyaları 4857 Sayılı İş Kanunu gereği hazırlanmış olup, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında istenenlerle arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 4857 Sayılı İş Kanunu gereği hazırlanmış çalışanlara ait özlük dosyaları tutulmaya/saklanmaya devam edilecektir.

♦DAHA ÖNCE 4857 SAYILI KANUN GEREĞİNCE ALINMIŞ SAĞLIK RAPORLARI GEÇERLİ MİDİR ?

Çalışanlar için 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer mevzuat gereği daha önce alınmış periyodik sağlık raporları süresi bitene kadar geçerli olacaktır.

♦KİMLER SAĞLIK MUAYENELERİNİ YAPTIRIP SAĞLIK RAPORU ALACAKTIR ?

Tüm çalışanlar aşağıdaki durumlarda sağlık muayenesi yaptırıp sağlık raporu alacaklardır.
– İşe girişlerde
– İş değişikliğinde
İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle işten uzaklaşmalardan sonraki işe dönüşlerde talep edilmesi halinde İşin devamı süresince tüm çalışanlar, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayeneleri yaptırıp sağlık raporu alacaklardır.

♦AYNI ÇALIŞMA ALANININ BİRDEN FAZLA İŞVEREN TARAFINDAN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAKTIR ?

Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önüne bulundurularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi yapılır. Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları v.b. gibi yerlerde işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. Konuyla ilgili tüm sorularınız için 0(212) 544 36 72 numaralı telefonumuzdan ulaşabilir ya da info@ensaturk.com adresine mail gönderebilirsiniz. En kısa sürede sizlere geri dönüş sağlanacaktır.