Yangın ve Acil Durum Eğitimleri

Mevcut personele yangın kültürünü, yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarda yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır. Ayrıca olası bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda gerek teorik gerekse uygulamalı eğitimler verilmektedir.
Uygulamalı Yangın Eğitimi (8 Saat) Konusu
- Yangın ve Yanma Kimyası
– Tehlikeli Maddeler
– Yangının ilerlemesi ve büyüme safhası
– Yangın Riskleri ve Önlemler
– Yangın ve insan Sağlığı
– Yangın Söndürme Kaynakları
– Yangın Söndürme Güvenliği
– Temel tahliye Eğitimi
– Ekip Liderleri ve Görevleri
– Bina Analizi ve Tehlikeler
– Uygulama (Yangın Söndürme / Yangın Tatbikatı/ Mevcut Ekipmanın Kullanılması)
Tatbikatlı ve Uygulamalı Yangın Eğitimi Yangın senaryosu hazırlanması, müdahale ekiplerinin planlanması, emniyet tedbirlerinin planlaması yapılır. Teorik eğitimin ardından uygulamalı yangın tahliye ve söndürme tatbikatları yapılır.