Baca Gazı Arıtımı

Baca Gazı Arıtımı


İşletmelerdeki atık gaz oluşumu yanma ve proses olmak üzere iki farklı şekilde kaynaklanabilir. Yanma bacalarından çıkan atık gaz katı veya sıvı yakıt kullanımı neticesinde meydana gelir. Proses bacası ise, üretim aşamasında meydana çıkan gazlar için kullanılır.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde baca gazlarıyla ilgili sınır değerler belirlenmiştir. Bu sınır değerlerin aşılmaması ve sanayi tesislerinin doğaya zarar veren atık gazlarını filtre ederek havaya vermesini sağlayan sistemler baca gazı arıtma sistemleridir.
Sistemin içinde bulunan su ya da temizleme solüsyonunun özel nozüller aracılığı ile yüksek basınçta atık gazlarla çarpıştırılarak gazda bulunan toksik maddelerin çözünerek arındırılması esasına dayanır. Baca gazı arıtma sistemlerinde % 99 ' lara varan arıtma verimi sağlanabilir. Tüm baca gazı çıkışı olan tesislerde kullanılır.
ENSATURK MÜHENDİSLİK, baca gazı arıtım tesisleri projelendirme ve anahtar teslim tesis kurma hizmeti vermektedir. Kurulan sistemler yalnızca baca gazı arıtımı yapmakla kalmamakta aynı zamanda koku giderimini de sağlamaktadır.