Mobil Sağlık Taramaları

mobilsağlık

İlgili kanun ve mevzuat kapsamında belirtilen tüm periyodik muayene hizmetlerini tam donanımlı mobil sağlık araçlarımızla etkin ve hızlı bir şekilde firmalarınıza ulaştırmaktayız.

Neden Mobil Sağlık Hizmeti?

EnSaTurk OSGB olarak, Firmaların çalışanlarına yaptırmaları gereken tüm periyodik sağlık tetkik hizmetlerini firmalarınızın çalışma mekânlarında vermekteyiz. Böylece firmaların işgücü ve zaman kayıplarının önünü geçilmektedir. Mobil sağlık birimlerimizde görevli uzman işyeri hekimlerimiz ve sağlık memurlarımız çalışanlarınızın ilgili mevzuat çerçevesindeki tüm tıbbi hizmetlerini işyerinize ulaşan tam donanımlı mobil araçlarımız içerisinde yapmakta ve resmi raporlarını düzenlemektedirler.
• Akciğer Grafisi
• Portör Tahlilleri (Gaita Mikroskobisi, Gaita Kültürü, Burun Kültürü ve Boğaz Kültürü)
• Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu
• Odiometri Testi (İşitme Testi)
• Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
• Göz Muayenesi (Refrakrometre İle)
Laboratuvar Testleri
• Tam Kan Sayımı (Hemogram)
• Tam İdrar Tahlili (TİT)
• Kan Grubu
• Kan Şekeri
• Check - Up
• Böbrek Fonksiyon Testleri
• Sarılık Testleri
• Serolojik Tetkikler
• İdrarda / Kanda Kurşun
• İdrarda / Kanda Alüminyum
• İdrarda/Kanda Toluen, Fenol, Vanil Mandalik Asit, Hippurik Asit, Vb.
• Psikometrik Testler
• Aşılar (Tetanoz, Grip, Sarılık)