Teknokent Hizmetleri

Teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoloji serbest bölgeleri Ar-Ge kapsamında faaliyet gösteren firmalarımıza ciddi mali avantajlar sağlamaktadır. Firmaların bu bölgelerde sıfırdan yapılanmaları ve/veya yeni bir şube açmaları konularında çoğu zaman danışmanlık ihtiyacı doğmaktadır. Firmalarımızın doğru projeler ve doğru mali yapı ile bu bölgelerde hızlı bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak üzere özellikle aşağıdaki konularda hizmet verilmektedir.

Başvuru Hazırlama ve Başvuru Faaliyetleri

 1. Teknokent'e uygun projelerin belirlenmesi (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. açısından incelenmesi)
 2. SWOT analizleri, kaynak araştırması, proje verimlilik analizi
 3. Proje planının oluşturulması, proje ekibinin kurulması, proje zaman ve kaynak planlaması
 4. Teknokent başvuru dosyasının oluşturulması
 5. Teknokent başvurusunun yapılması
 6. Başvuru sunumu ve savunmaya hazırlık
 7. Başvuru değerlendirme ve sözleşme sürecinin yönetilmesi
 8. Gereken durumlarda başvurunun revizyonunun yapılması

Ar-Ge Danışmanlığı Faaliyetleri

 1. Ar-Ge şirketi kurulumu
 2. Ar-Ge yönetim eğitimlerinin verilmesi ve re-organizasyon
 3. Güvenlik ve fikri mülkiyet hakları uygulamaları

Teknik Destek Faaliyetleri

 1. Teknoloji geliştirme bölgesi dönemsel faaliyet dosyası teknik dosya danışmanlığı
 2. Teknokent süreçlerinin yönetimi
 3. İlgili aylık ve dönemsel idari ve mali raporların düzenlenmesi danışmanlığı